คลังเก็บป้ายกำกับ: ตู้เย็นเสีย

วิธีคำนวณขนาด BTU ให้เหมาะสมกับสถานที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

BTU = พื้นที่ห้อง(กว้างxยาว) x ตัวแปร

ตัวแปรแบ่งได้ 2 ประเภท
700 = ห้องที่มีความร้อนน้อยใช้เฉพาะกลางคืน
800 = ห้องที่มีความร้อนสูงใช้กลางวันมาก
Note:กรณีที่ห้องสูงกว่า 2.5 เมตร บวกเพิ่ม 5 %

ขนาด BTU ขนาดห้อง กว้าง x ยาว (เมตร)
ห้องปกติ ห้องโดนแดด
9,000 12 – 15 ตรม. 11 – 14 ตรม.
12,000 16 – 20 ตรม. 14 – 18 ตรม.
18,000 24 – 30 ตรม. 21 – 27 ตรม.
21,000 28 – 35 ตรม. 25 – 32 ตรม.
24,000 32 – 40 ตรม. 28 – 36 ตรม.
26,000 35 – 44 ตรม. 30 – 39 ตรม.
30,000 40 – 50 ตรม. 35 – 45 ตรม.
36,000 48 – 60 ตรม. 42 – 54 ตรม.
48,000 64 – 80 ตรม. 56 – 72 ตรม.
60,000 80 – 100 ตรม. 70 – 90 ตรม.

ปัจจัยที่ควรพิจารณาเพิ่มเติม
 1. จำนวนและขนาดของหน้าต่าง
2. ทิศที่แดดส่องหรือทิศที่ตั้งของห้อง
3. วัสดุหลังคามีฉนวนกันความร้อนหรือไม่
4. จำนวนคนที่ใช้งานในห้อง

ทำไมต้องเลือกบีทียูให้พอเหมาะ
– BTU สูงไป
 คอมเพรสเซอร์ทำงานตัดบ่อยเกินไป ทำให้ประสิทธิ์ภาพในการทำงานลดน้อยลง
ทำให้ความชื้นในห้องสูง ไม่สบายตัวและที่สำคัญราคาแพงและสิ้นเปลื้องพลังงาน
 – BTU ต่ำไป คอมเพรสเซอร์ทำงานตลอดเวลา เพราะความเย็นห้องไม่ได้ตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้ สิ้นเปลื้องพลังงานและเครื่องเสียเร็ว

 

โฆษณา